Anna palautetta
Voit antaa palautetta kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta tai tehdä aloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palautteeseen ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita, tietoja terveydestä tms.tekstiä.
Muut hankkeet
Jättiputkihavainnot
Runkolinjastosuunnitelma 2018
Anna palautetta runkolinjastosuunnitelmasta, sekä ideoita ja toiveita suunnitelmaan liittyen.
Lahden suunta -työ 2017-2020